Back

Freistellung

Co to jest i do czego potrzebujemy Freistellung?

The German legislature has created a procedure for securing tax claims arising from construction work to curb illegal activity in the construction industry. As of January 1, 2002. the recipient of the service (the customer) is required to pay tax on construction services, which is 15% of the value of the service provided. The principal does not have to take a tax deduction if the contractor’s salary does not exceed €5,000 in the current calendar year. Both German and foreign entrepreneurs are covered by this regulation. To avoid paying tax on construction services, you can apply for a so-called Freistellung, a special certificate authorizing exemption from tax on construction services. Such a certificate is issued by the competent tax office in Germany, which then transmits the data to the Central Federal Tax Office. The certificates are collected in a special database so that they can be searched and their validity can be checked (§ 48b(6) EStG). The contractor is always required to provide the principal with a legible copy of the Freistellungsbescheinigung. If he fails to do so, the assumption should be made that he does not have a valid certificate, and therefore the principal is obliged to deduct the construction services tax from his salary and pay it to the tax office with jurisdiction over the service provider.

The German tax authority has determined which contractors are required to withhold tax at a rate of 15% of the gross remuneration for construction work performed. Potentially these are:

– small entrepreneurs in accordance with Section 19 UStG,
– All companies for which construction work was performed,
– All legal entities under public law,
– farmers and foresters who pay a flat tax in accordance with Section 24 UStG and
– Entrepreneurs who make only tax-exempt transactions, e.g., renting and leasing land.

Czy przed zapłatą za usługę należy sprawdzić ważność Freistellungsbeschinigung?

Tak, ponieważ Freistellungsbescheinigung musi być ważny w momencie zapłaty za wykonaną usługę. Poza tym zleceniodawca odpowiada cywilnie za odprowadzony podatek od usług budowlanych (§ 48a ust. 3 EStG). Zleceniodawca jest zwolniony z odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w momencie wykonywania usługi budowlanej zleceniobiorca posiadał legalne i ważne Freistellungsbescheinigung. Dlatego ważne jest, aby zleceniodawca upewnił się, czy zaświadczenie opatrzone jest pieczęcią urzędową, a wszystkie dane są czytelne. Ważność zaświadczenia można sprawdzić samodzielnie na stronie internetowej Centralnego Federalnego Urzędu Skarbowego, jednak prędzej trzeba się zarejestrować. 

Kiedy należy zgłosić i odprowadzić potrącony od wynagrodzenia podatek?

Zleceniodawca ma obowiązek zgłosić potrącenie podatku do 10. dnia kolejnego miesiąca, w którym została wykonana usługa. Aby to zrobić, musi dostarczyć do urzędu skarbowego zleceniobiorcy wypełniony specjalny formularz, a następnie w ciągu dziesięciu dni odprowadzić podatek.  

Jak przebiega potrącenie podatku pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą?

Zleceniodawca musi uzgodnić pisemnie ze zleceniobiorcą, że potrąci podatek w wysokości 15% od jego wynagrodzenia. Należy zrobić to na druku „Anmeldung über den Steuerabzug  bei Bauleistungen” i podać następujące informacje: 

1. nazwisko i adres zleceniobiorcy

2. datę wystawienia faktury, kwotę na fakturze lub kwotę przekazanego wynagrodzenia oraz datę płatności

3. wysokość kwoty potrąconego podatku

4. adres wykonywanego zlecenia oraz okres jego wykonania

5. oraz urząd skarbowy, do którego zgłoszono potrącony podatek.

Jakie warunki musi spełnić zleceniobiorca, aby odzyskać podatek od usług budowlanych?

Aby otrzymać zwrot niemieckiego podatku od usług budowlanych, przedsiębiorca musi złożyć wniosek (Antrag auf Erstattung von Abzugsbeträgen (§ 48c Abs. 2 EStG)  w odpowiednim dla siebie urzędzie skarbowym. Podatek od usług budowlanych zostanie naliczony niemieckim przedsiębiorcom na poczet zaliczek podatku za rok, w którym zostały wykonane usługi budowlane, a ewentualna nadpłata zostanie zwrócona po złożeniu zeznania podatkowego za dany rok. 

W przypadku przedsiębiorców zagranicznych odpowiedni urząd skarbowy zwraca na żądanie pobrany podatek od usług budowlanych. Warunkiem jest złożenie wniosku o weryfikację istnienia obowiązku podatkowego w Niemczech w roku kalendarzowym, a jeśli taki istnieje to należy zrobić zeznanie podatkowe oraz, aby nie powstały żadne roszczenia podatkowe na terenie Niemiec w przyszłości. Jeżeli wniosek o zwrot zostanie złożony, przedsiębiorca musi udowodnić, że jest rezydentem danego kraju poprzez złożenie potwierdzenia z organu podatkowego. Wniosek o zwrot podatku musi być złożony zgodnie z oficjalnie ustalonym wzorem, najpóźniej do końca drugiego roku kalendarzowego po wykonaniu zlecenia.

0

Zadowolonych klientów

0

Lat na rynku niemieckim

0

Obsługiwane języki

Pytania?
Skontaktuj się z nami.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia. Polityka prywatności