Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
Back

Wady i zalety GmbH (spółki z o.o.)

Zalety GmbH

W porównaniu ze spółką osobową, spółka z.o.o. posiada następujące zalety:

– Ograniczenie odpowiedzialności za majątek firmy. Udziałowcy nie odpowiadają majątkiem

prywatnym.

– Własna zdolność prawna GmbH, tj. GmbH może dokonywać własnych transakcji i np.

posiadać udziały w innych spółkach.

– Opodatkowanie: podczas gdy wspólnicy spółki osobowej podlegają progresywnie rosnącemu

podatkowi dochodowemu wraz z ich udziałami w zyskach, stawka podatku od osób prawnych

jest zwykle znacznie niższa.

– Można tworzyć ukryte rezerwy, ponieważ nie trzeba wypłacać zysków.

– Zmiana wspólników nie stanowi żadnych przeszkód zgodnie z ustawą o spółkach z.o.o.

(GmbH-Gesetz), ale przeszkody mogą być zawarte w umowie spółki.

– Umowa spółki (statut) może być tworzona w sposób elastyczny, np. można powołać radę

nadzorczą lub radę doradczą, wspólnicy zaś mogą zostać zobligowani do dodatkowej wpłaty.


– Przy sprzedaży prowadzonego przez spółkę przedsiębiorstwa wymagane jest tylko

przeniesienie udziałów posiadanych przez jej wspólników nabywcy.

– Jeżeli żaden udziałowiec nie chce pełnić funkcji dyrektora zarządzającego, można wyznaczyć

zewnętrznego dyrektora zarządzającego. Może to na przykład ułatwić sukcesję w firmie.

Wady GmbH

Oprócz wyżej wymienionych zalet związanych ze spółką z.o.o., istnieją również wady i zagrożenia, które należy znać, aby uniknąć szkód prawnych i przez które spółka z.o.o w niektórych przypadkach nie stanowi optymalnej formy prawnej. 

– Założenie spółki GmbH i inne czynności organizacyjne (np. zmiana statutu) wymagają poświadczenia notarialnego i wpisu do rejestru handlowego.


– Cesja udziałów w spółce GmbH musi być poświadczona notarialnie, w przypadku spółek osobowych może być zachowana jedynie forma pisemna bez poświadczenia notarialnego.

– Spółka GmbH podlega w pełni przepisom niemieckiego kodeksu handlowego, tj. obowiązkowi prowadzenia ksiąg handlowych i sporządzania bilansów handlowych, handlowemu obowiązkowi zgłaszania wad itd.

Admin
Admin
https://www.madfinanse.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia. Polityka prywatności