Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
Back

Kindergeld a rodzina 500+

Jak skorzystać z programu 500+ ?

Państwo polskie wzorem wielu Państw wprowadziło w życie Program rodzina 500 plus. Z założenia program ten miał wspomóc rodzinę i wydatki na dzieci. Od 1 lipca 2019 świadczenie wychowawcze 500+  przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenia rodzinne, a tym jest 500 + i zasiłek Kindergeld mają ściśle uregulowaną kolejność wypłacania. Zawsze pierwszeństwo ma państwo, w którym pracujemy. Wyobraźmy sobie sytuację, iż mieszkamy w Niemczech i pobieramy zasiłek Kindergeld. 

Pojawia się tutaj pytanie, czy będziemy mogli skorzystać z programu 500+ ? 

Aby omówić ten problem należy zaznaczyć, iż program rodzina 500+ jak i Kindergeld należy do Europejskiego Systemu Zabezpieczeń Społecznych. System zabezpieczeń społecznych reguluje zależności pomiędzy pobieranymi świadczeniami z dwóch różnych krajów. Inaczej mówiąc określa on, kiedy obywatel ma prawo pobierać zasiłek zarówno z Polski jak i z Niemiec. Pobieranie zapomogi z dwóch różnych krajów jest ściśle określona jasnymi przepisami oraz kryteriami dochodowymi. Reasumując, program Rodzina 500+ lub zasiłek Kindergeld mają określoną i uregulowaną sytuację wypłacania.

Wyobraźmy sobie sytuację w której mąż pracuje w Niemczech, a żona zajmuje się dziećmi w Polsce, ale nie pracuje. W tej sytuacji należy się zasiłek Kindergeld, bo żona nie pracuje. W sytuacji, gdy żona pracowałaby w Polsce to najpierw otrzymałaby zasiłek w programie 500 +, bo w tej sytuacji pierwszeństwo ma rząd Polski. Oczywiście, jeśli wybierzemy zasiłek 500 plus, to w Niemczech możemy starać się o Kindergeld pomniejszony o zasiłek z Polski. Natomiast, jeśli pobieramy tylko zasiłek niemiecki, to w Polsce nie dostaniemy nic, gdyż zasiłek polski jest mniejszy od niemieckiego. 

W Niemczech wypłatą zasiłku Kindergeld zajmuje się Familienkasse. Nawet jeśli 500 + nie będzie się nam należał, bo krajem pierwszeństwa będą Niemcy, to warto co roku składać wniosek. I tutaj pojawić się może pytanie po co?. Familienkasse nie zna przecież naszej sytuacji rodzinnej i może potrącać sobie 500 + na drugie dziecko, a od 1 lipca 2019r. również na pierwsze. Potrącając 500+ Familienkasse musi wydać decyzję. Informuje ona nas, że decyzja jest „tymczasowa” i jeśli przedstawimy decyzję odmowną na polskie świadczenie to często okazuje się, iż wypłacono nam za niski zasiłek i należy nam się wyrównanie Kindergeld do pełnej wysokości.

Familenkasse zawsze pomniejszała Kindergeld o 500 zł w przeliczeniu na euro na drugie i kolejne dziecko informując o swojej decyzji, informując jednocześnie, że takie świadczenie weszło w życie i że należy złożyć wniosek w Polsce. Mogliśmy zatem przypuszczać, iż Familienkasse zacznie od 01.07.2019r. wypłacać niższy zasiłek na pierwsze dziecko. Dlatego też należy zaznaczyć, iż w interesie każdego pracującego w Niemczech i pobierającego świadczenie leży złożenie wniosku na wszystkie dzieci, po to, aby nadal otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. 

W interesie każdego pobierającego świadczenie z Niemiec leży złożenie wniosku na wszystkie niepełnoletnie dzieci w rodzinie, aby nadal otrzymywać maksymalną kwotę zasiłku czy to z jednego kraju w pełnej kwocie czy też z 2 państw w postaci pomniejszonej z jednego kraju i dodatku dyferencyjnego z drugiego.

Niskie ceny
Szybki czas realizacji
Obsługa w wielu językach

Pytania?
Skontaktuj się z nami.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia. Polityka prywatności