Back

Політика конфіденційності

Наступна Політика конфіденційності встановлює правила збереження та доступу до даних на Пристроях Користувачів, які використовують Веб-сайт з метою надання електронних послуг Адміністратором, а також правила збору та обробки персональних даних Користувачів, наданих ними особисто та добровільно. за допомогою інструментів, доступних на Веб-сайті.

Наведена нижче Політика конфіденційності є невід’ємною частиною Регламенту веб-сайту , яка визначає правила, права та обов’язки користувачів, які використовують веб-сайт.

§1 Визначення

 • Сервіс – сайт “Mad Finanse”, що працює за адресою https://www.madfinanse.pl.
 • Зовнішній веб-сайт – веб-сайти партнерів, постачальників послуг або одержувачів, які співпрацюють з Адміністратором
 • Веб-сайт / Адміністратор даних – Адміністратор веб-сайту та Адміністратор даних (далі Адміністратор) є компанія «MAD FINANSE I ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ», що працює за такою адресою: вул. JÓZEFA MAKSYMILIANA OSSOLIŃSKI 2C / 2 BRZEG DOLNY, з податковим номером (NIP): 9880298892, надання послуг в електронному вигляді через веб-сайт
 • Користувач – фізична особа, для якої Адміністратор надає послуги в електронному вигляді через Веб-сайт.
 • Пристрій – електронний пристрій з програмним забезпеченням, за допомогою якого Користувач отримує доступ до Веб-сайту
 • Файли cookie – текстові дані, зібрані у вигляді файлів, розміщених на Пристрої Користувача
 • GDPR – Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. про захист осіб щодо обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент захисту даних)
 • Особисті дані – означає інформацію, що стосується ідентифікованої або ідентифікованої фізичної особи (“суб’єкта даних”); фізична особа, яку можна ідентифікувати, – це особа, яку можна прямо чи опосередковано ідентифікувати, зокрема на основі імені та прізвища, ідентифікаційного номера, даних про місцезнаходження, Інтернет-ідентифікатора або одного чи кількох конкретних фізичних, фізіологічних, генетичних, психічних факторів економічної, культурної чи соціальної ідентичності фізичної особи Політика конфіденційності
 • Обробка – означає операцію або набір операцій, що виконуються з персональними даними або наборами персональних даних автоматизованим або неавтоматизованим способом, наприклад збір, запис, упорядкування, упорядкування, зберігання, адаптація або зміна, завантаження, перегляд, використання, розголошення шляхом надсилання, розповсюдження чи іншого типу спільного використання, зіставлення чи об’єднання, обмеження, видалення чи знищення;
 • Обмеження обробки – означає позначення збережених персональних даних з метою обмеження їх обробки в майбутньому
 • Профілювання – будь-яка форма автоматизованої обробки персональних даних, яка полягає у використанні персональних даних для оцінки певних персональних факторів фізичної особи, зокрема для аналізу чи прогнозування аспектів, пов’язаних з наслідками роботи фізичної особи, економічного становища, здоров’я, особисті уподобання, інтереси, надійність, поведінка, місцезнаходження чи рух
 • Згода – згода суб’єкта даних означає добровільну, конкретну, інформовану та недвозначну демонстрацію волі, згідно з якою суб’єкт даних у формі заяви або чіткої підтверджувальної дії дозволяє обробку персональних даних, що стосуються його
 • Порушення захисту персональних даних – означає порушення безпеки, що призводить до випадкового або незаконного знищення, втрати, зміни, несанкціонованого розкриття або несанкціонованого доступу до персональних даних, які передаються, зберігаються або обробляються іншим чином.
 • Псевдонімізація – означає обробку персональних даних таким чином, що вони більше не можуть бути віднесені до конкретного суб’єкта даних без використання додаткової інформації, за умови, що така додаткова інформація зберігається окремо та підлягає технічним та організаційним заходам, які запобігають її приписується ідентифікованій або можливій ідентифікації фізичної особи
 • Анонімізація – анонімізація даних – це незворотний процес операцій із даними, який знищує/перезаписує «особисті дані», унеможливлюючи ідентифікацію або пов’язування певного запису з конкретним користувачем або фізичною особою.

§2 Інспектор із захисту даних

На підставі ст. 37 GDPR, контролер не призначив уповноваженого із захисту даних.

З питань обробки даних, у тому числі персональних даних, просимо звертатися безпосередньо до Адміністратора.

§3 Типи файлів cookie

 • Внутрішні файли cookie – файли, які завантажуються та зчитуються з Пристрою Користувача ІКТ-системою Веб-сайту
 • Зовнішні файли cookie – файли, які розміщуються та зчитуються з Пристрою користувача ІКТ-системами зовнішніх веб-сайтів. Сценарії зовнішніх веб-сайтів, які можуть розміщувати файли cookie на Пристроях Користувача, були свідомо розміщені на Веб-сайті за допомогою сценаріїв і служб, доступних і встановлених на Веб-сайті.
 • Сеансові файли cookie – файли, які Веб-сайт розміщує та зчитує з Пристрою Користувача протягом одного сеансу певного Пристрою. Після завершення сеансу файли видаляються з Пристрою користувача.
 • Постійні файли cookie – файли, які завантажуються та зчитуються Веб-сайтом із Пристрою Користувача, доки вони не будуть видалені вручну. Файли не видаляються автоматично після завершення сеансу Пристрою, якщо конфігурація Пристрою користувача не встановлено на режим видалення файлів cookie після завершення сеансу Пристрою.

§4 Безпека зберігання даних

 • Механізми зберігання та зчитування файлів cookie – Механізми зберігання, зчитування та обміну даними між файлами cookie, збереженими на Пристрої Користувача, і на Веб-сайті реалізуються через вбудовані механізми веб-браузерів і не дозволяють збирати інші дані з Пристрою Користувача або даних інших веб-сайтів, які відвідує Користувачем, включаючи персональні дані або конфіденційну інформацію. Також практично неможливо перенести віруси, трояни та інші хробаки на Пристрій користувача.
 • Внутрішні файли cookie – файли cookie, які використовує Адміністратор, безпечні для Пристроїв Користувачів і не містять сценаріїв, вмісту чи інформації, які можуть загрожувати безпеці персональних даних або безпеці Пристрою, яким користується Користувач.
 • Зовнішні файли cookie – Адміністратор вживає всіх можливих дій для перевірки та вибору партнерів сайту в контексті безпеки Користувачів. Для співпраці адміністратор підбирає відомих, великих партнерів, які мають глобальну соціальну довіру. Однак він не має повного контролю над вмістом файлів cookie від зовнішніх партнерів. Адміністратор не несе відповідальності за безпеку файлів cookie, їх вміст і використання відповідно до ліцензії Скриптами, встановленими на веб-сайті, що надходять із зовнішніх веб-сайтів, у межах, дозволених законодавством. Список партнерів наведено далі в Політиці конфіденційності.
 • Контроль файлів cookie
 • Загрози з боку Користувача – Адміністратор використовує всі можливі технічні заходи для забезпечення безпеки даних, розміщених у файлах cookie. Однак слід зазначити, що забезпечення безпеки цих даних залежить від обох сторін, включаючи діяльність Користувача. Адміністратор не несе відповідальності за перехоплення цих даних, імітацію сеансу Користувача або їх видалення в результаті свідомої чи несвідомої діяльності Користувача, вірусів, троянських програм та іншого шпигунського програмного забезпечення, яке могло або могло бути зараженим Пристроєм Користувача. Щоб захиститися від цих загроз, користувачі повинні дотримуватися рекомендацій безпечного користування мережею .
 • Зберігання персональних даних – Адміністратор гарантує, що він докладає всіх зусиль для того, щоб оброблені персональні дані, добровільно введені Користувачами, були безпечними, доступ до них був обмеженим і здійснювався відповідно до цілей їх використання та обробки. Адміністратор також гарантує, що він докладає всіх зусиль для захисту своїх даних від втрати, використовуючи відповідні фізичні та організаційні засоби захисту.
 • Зберігання паролів – Адміністратор заявляє, що паролі зберігаються в зашифрованому вигляді з використанням останніх стандартів і вказівок щодо цього. Розшифрувати паролі облікових записів, надані на веб-сайті, практично неможливо.

§5 Цілі, для яких використовуються файли cookie

 • Покращення та полегшення доступу до веб-сайту
 • Персоналізація сайту для користувачів
 • Дозволяє авторизуватися на сайті
 • Маркетинг, ремаркетинг на зовнішніх сайтах
 • Послуги з розміщення реклами
 • Партнерські послуги
 • Ведення статистики (користувачі, кількість відвідувань, типи пристроїв, підключення тощо)
 • Надання мультимедійних послуг
 • Надання послуг соціальних мереж

§6 Цілі обробки персональних даних

Персональні дані, добровільно надані Користувачами, обробляються для однієї з наступних цілей:

 • Реалізація електронних сервісів:
  • Реєстрація облікових записів користувачів і послуги з обслуговування на Веб-сайті та відповідні функції
  • Послуги розсилки (включаючи розсилку рекламного контенту за згодою)
  • Сервіси для коментування / лайка записів на Сайті без реєстрації
  • Послуги обміну інформацією про контент, розміщений на Веб-сайті, у соціальних мережах або інших веб-сайтах.
 • Спілкування Адміністратора з Користувачами з питань, пов’язаних із Сайтом та захистом даних
 • Забезпечення законного інтересу Контролера

Дані про користувачів, зібрані анонімно та автоматично, обробляються для однієї з наступних цілей:

 • Ведення статистики
 • Ремаркетинг
 • Розміщення рекламних оголошень відповідно до вподобань Користувачів
 • Підтримка партнерських програм
 • Забезпечення законного інтересу Контролера

§7 Файли cookie зовнішніх веб-сайтів

Адміністратор веб-сайту використовує сценарії javascript і веб-компоненти партнерів, які можуть розміщувати власні файли cookie на пристрої користувача. Пам’ятайте, що в налаштуваннях вашого браузера ви можете самостійно вирішити, які файли cookie можуть використовувати окремі веб-сайти. Нижче наведено список партнерів або їхніх послуг, реалізованих на Веб-сайті, які можуть розміщувати файли cookie:

Послуги, що надаються третіми сторонами, знаходяться поза контролем Адміністратора. Ці організації можуть у будь-який час змінити свої умови обслуговування, політику конфіденційності, мету обробки даних і методи використання файлів cookie.

§8 Типи зібраних даних

Веб-сайт збирає дані про Користувачів. Деякі дані збираються автоматично та анонімно, а деякі дані є особистими даними, які користувачі добровільно надають під час підписки на окремі послуги, які пропонує Веб-сайт.

Анонімні дані збираються автоматично:

 • IP-адреса
 • Тип браузера
 • Розширення екрану
 • Приблизне розташування
 • Відкриті підсторінки веб-сайту
 • Час, витрачений на відповідну підсторінку веб-сайту
 • Тип операційної системи
 • Адреса попередньої підсторінки
 • Адреса реферера
 • Мова браузера
 • Швидкість підключення до Інтернету
 • Інтернет провайдер

Дані, зібрані під час реєстрації:

 • Ім’я / прізвище / псевдонім
 • Логін
 • Електронна пошта
 • IP-адреса (збирається автоматично)

Дані, що збираються під час підписки на службу розсилки

 • Ім’я / прізвище / псевдонім
 • Електронна пошта
 • IP-адреса (збирається автоматично)

Дані збираються під час додавання коментаря

 • Ім’я та прізвище / псевдонім
 • Електронна пошта
 • Веб-адреса
 • IP-адреса (збирається автоматично)

Частина даних (без ідентифікаційних даних) може зберігатися в файлах cookie. Деякі дані (без ідентифікаційних даних) можуть бути передані постачальнику статистичних послуг.

§9 Доступ третіх осіб до персональних даних

Як правило, єдиним одержувачем персональних даних, наданих Користувачами, є Адміністратор. Дані, зібрані в рамках наданих послуг, не передаються і не продаються третім особам.

Доступ до даних (найчастіше на основі Угоди про обробку даних) може бути надано особам, відповідальним за підтримку інфраструктури та послуг, необхідних для роботи веб-сайту, тобто:

 • Компанії, через які надається послуга розсилки
 • Компанії з обслуговування та підтримки ІТ, які обслуговують або підтримують ІТ-інфраструктуру

Доручення обробки персональних даних – Розсилка

Для надання послуги розсилки Адміністратор використовує послуги третьої сторони – сайту MailChimp . Дані, введені у формі підписки на розсилку, передаються, зберігаються та обробляються на зовнішньому веб-сайті цього постачальника послуг.

Зверніть увагу, що вказаний партнер може змінювати зазначену політику конфіденційності без згоди Адміністратора.

Доручення обробки персональних даних – Служби підтримки сайту

Для роботи веб-сайту Адміністратор користується послугами зовнішнього постачальника послуг – КОМПАНІЇ РИЖКОВА PSA . Співробітники вказаної організації мають доступ до даних, введених користувачами під час реєстрації та редагування облікового запису користувача, та/або даних щодо служби розсилки. Доступ до цих даних регулюється договором, укладеним між Адміністратором і Постачальником послуг.

§10 Спосіб обробки персональних даних

Персональні дані, добровільно надані Користувачами:

 • Персональні дані не будуть передані за межі Європейського Союзу, якщо вони не були опубліковані в результаті індивідуальної дії Користувача (наприклад, введення коментаря або запису), що зробить дані доступними для кожного відвідувача веб-сайту.
 • Персональні дані не будуть використовуватися для автоматизованого прийняття рішень (профілювання).
 • Особисті дані не будуть продані третім особам.

Анонімні дані (без особистих даних), зібрані автоматично:

 • Анонімні дані (без персональних даних) будуть передані за межі Європейського Союзу.
 • Анонімні дані (без персональних даних) можуть використовуватися для автоматизованого прийняття рішень (профілювання).
  Профілювання анонімних даних (без персональних даних) не має юридичних наслідків або, таким чином, не впливає суттєво на особу, дані якої підлягають автоматичному прийняттю рішень.
 • Анонімні дані (без особистих даних) можуть бути перепродані третім особам (наприклад, платне надання статистики веб-сайту).

§11 Правова основа обробки персональних даних

Сайт збирає та обробляє дані Користувачів на основі:

 • Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. про захист осіб щодо обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент захисту даних)
  • ст. 6 сек. 1 л. і
   суб’єкт даних дав згоду на обробку його персональних даних для однієї або кількох конкретних цілей
  • ст. 6 сек. 1 л. b
   обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних, або для вжиття заходів на запит суб’єкта даних до укладення договору
  • ст. 6 сек. 1 л. f
   обробка необхідна для цілей законних інтересів, які переслідує адміністратор або третя сторона
 • Акт від 10.05.2018р про захист персональних даних (Закон. вісник 2018 р., поз. 1000)
 • Закон від 16 липня 2004р Телекомунікаційне право (Закон. вісник 2004 р., № 171, поз. 1800)
 • Закон від 4 лютого 1994р про авторське право і суміжні права (Закон. вісник 1994 р. № 24 ст. 83)

§12 Строк обробки персональних даних

Персональні дані, добровільно надані Користувачами:

Як правило, зазначені персональні дані зберігаються лише на період надання Сервісу на Сайті Адміністратором. Вони видаляються або знеособлюються протягом 30 днів після закінчення надання послуг (наприклад, видалення зареєстрованого облікового запису користувача, скасування підписки на розсилку тощо).

Винятком є ситуація, яка вимагає забезпечення законних цілей подальшої обробки цих даних Адміністратором. У такій ситуації Адміністратор зберігатиме зазначені дані з моменту запиту Користувача на їх видалення не довше ніж протягом 3 років у разі порушення або підозри на порушення положень правил веб-сайту з боку користувача.

Анонімні дані (без особистих даних), зібрані автоматично:

Анонімні статистичні дані, які не є персональними даними, зберігаються Адміністратором з метою збереження статистики веб-сайту протягом невизначеного періоду.

§13 Права користувачів, пов’язані з обробкою персональних даних

Сайт збирає та обробляє дані Користувачів на основі:

 • Право на доступ до персональних даних
  Користувачі мають право на доступ до своїх персональних даних, що здійснюється за запитом, поданим Адміністратору
 • Право на виправлення персональних даних
  Користувачі мають право вимагати від Адміністратора негайного виправлення невірних персональних даних та/або доповнення неповних персональних даних, що здійснюється за зверненням, поданим Адміністратору.
 • Право на видалення персональних даних
  Користувачі мають право вимагати від Адміністратора негайного видалення персональних даних, що здійснюється за запитом, поданим Адміністратору.У випадку облікових записів користувачів видалення даних полягає в анонімізації даних, що дозволяють ідентифікувати Користувача. Адміністратор залишає за собою право призупинити виконання запиту на видалення даних з метою захисту законних інтересів Адміністратора (наприклад, коли Користувач порушив Правила або дані були отримані в результаті листування).
  У випадку послуги інформаційного бюлетеня Користувач має можливість самостійно видалити свої персональні дані, використовуючи посилання в кожному надісланому електронному листі.
 • Право на обмеження обробки персональних даних
  Користувачі мають право обмежити обробку персональних даних у випадках, визначених ст. 18 GDPR, вкл. перевірка правильності персональних даних, що здійснюється за зверненням, поданим Адміністратору
 • Право на передачу персональних даних
  Користувачі мають право отримати від Адміністратора персональні дані про Користувача в структурованому, загальновживаному машинозчитуваному форматі, реалізованому за запитом, поданим Адміністратору.
 • Право на заперечення проти обробки персональних даних
  Користувачі мають право заперечити проти обробки своїх персональних даних у випадках, зазначених у ст. 21 GDPR, реалізований за запитом Адміністратора
 • Право на подання скарги
  Користувачі мають право подати скаргу до контролюючого органу, який займається захистом персональних даних.

§14 Звернення до адміністратора

Ви можете зв’язатися з адміністратором одним із наступних способів

 • Поштова адреса – MAD FINANSE I ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. ЙОСИФ МАКСИМІЛІАН ОССОЛІНСЬКИЙ 2C / 2 НИЖНЯ ВІКЮННЯ
 • Електронна адреса – office@zp20.pl
 • Телефонний зв’язок – +48 698939497

§15 Вимоги до веб-сайту

 • Обмеження збереження та доступу до файлів cookie на Пристрої Користувача може призвести до збою в роботі деяких функцій Веб-сайту.
 • Адміністратор не несе відповідальності за некоректне функціонування веб-сайту, якщо Користувач будь-яким чином обмежує можливість збереження та читання файлів cookie.

§16 Зовнішні посилання

На Веб-сайті – статті, пости, записи або коментарі Користувачів, можуть міститися посилання на зовнішні веб-сайти, з якими Власник Веб-сайту не співпрацює. Ці посилання та сторінки або файли, зазначені під ними, можуть бути небезпечними для вашого Пристрою або загрожувати безпеці ваших даних. Адміністратор не несе відповідальності за вміст поза Сайтом.

§17 Зміни до Політики конфіденційності

 • Адміністратор залишає за собою право змінювати цю Політику конфіденційності в будь-який час без необхідності повідомляти про це Користувачів щодо використання та використання анонімних даних або використання файлів cookie.
 • Адміністратор залишає за собою право будь-яким чином змінювати цю Політику конфіденційності щодо обробки Персональних даних, про що він повідомляє Користувачів, які мають облікові записи користувачів або підписалися на службу розсилки, електронною поштою протягом 7 днів після зміни записів. Продовжуючи користуватися послугами, ви прочитали та прийняли зміни до Політики конфіденційності. У випадку, якщо Користувач не згоден із внесеними змінами, він зобов’язаний видалити свій обліковий запис із Сайту або відмовитися від підписки на розсилку.
 • Зміни, внесені до Політики конфіденційності, будуть опубліковані на цій підсторінці Веб-сайту.
 • Внесені зміни набирають чинності з моменту їх опублікування.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia. Polityka prywatności